Presisjonsmedisin, teknologi og KI i kreft

Økt grad av muligheter i utvikling og bruk av presisjonsmedisin og kunstig intelligens innen forebygging, diagnostisering og behandling av kreft markerer et viktig skritt mot å forene innovasjon, vitenskap og teknologi for å takle et av de mest utfordrende helseproblemene i vår tid.

I 2021 lanserte EU-kommisjonen sin satsing på kreftområdet med Europe´s Beating Cancer Plan og Mission Cancer hvor målet er å gi tre millioner europeere som rammes av kreft årlig et bedre liv. Det målrettede samfunnsoppdraget skal oppnås gjennom økt forståelse for kreft, forebygging, tidlig diagnostisering, bedre behandling og forbedret livskvalitet under og etter behandling. Det er satt av fire millioner euro til arbeidet. Norske miljøer deltar med stor tyngde i europeiske prosjekter for å dele og utvikle ny kunnskap, data og praksis.

Årlig får over 38.000 personer diagnosen kreft i Norge, og tallet forventes å stige frem mot 2035. Hvordan møter vi utfordringen med økningen av krefttilfeller? Svaret kan være et intensivt samarbeid med teknologer, IT-eksperter, forskningsmiljøer og samarbeid mellom private aktører og offentlige beslutningstakere. Vi befinner oss i en tech-revolusjon hvor kunstig intelligens og avansert teknologi i større grad kan bidra til å levere svar på gåter vi tidligere har strevet med, eller som har vært tidkrevende.


EU Cancer Mission

v/Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen

Utviklingen innen presisjonsmedisin, kunstig intelligens, teknologi og samfunnsoppdraget Norge er en del av gjennom EU Mission Cancer åpner for mer presis og bedre behandling av kreft i fremtiden.


MyPath, pasientsentrerte forløp for kreftpasienter
v/Stein Kaasa, OUS

MyPath utvikler digitale løsninger der pasienten blir mer involvert i planlegging og gjennomføring av egen behandling og som forenkler kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient.

Stein Kaasa, Head of department, Professor; MD, PhD er prosjektleder og avdelingsleder i avdeling for kreftbehandling ved OUS. MyPath er et internasjonalt prosjekt som har fått midler fra EU og som etter planen skal tas i bruk i den daglige kreftbehandlingen i Europa innen 2027.
MyPath – The digital solution to patient-centred cancer care (mypath-cancercare.eu)


The unlashing the power of AI for precision medicine

v/Anais Gonzalez Iglesias, Amazon Web Services (AWS)

Moderator: Ida Susanna Fattah, MedLytic