Hva skal til for å realisere gevinster av digitale løsninger?

Forventninger om gevinster fra innføring av digitale løsninger som velferdsteknologi i kommunene er store. Lokalpolitikere, administrasjon, leverandører, stortingspolitikere og regjering venter på effekten.

KS har publisert en FoU rapport som har kartlagt hvilken kompetanse og ferdigheter ledere trenger for å få gevinster av velferdsteknologi. Kartleggingen omfatter litteratur og intervju med ledere på ulike nivåer i kommunene. Rapporten bekrefter at innføring av velferdsteknologi er å betrakte som digital transformasjon og at kompetanse til å lede en slik prosess i kommunene er noe mange ledere mangler. Vi deler funn fra rapporten og diskuterer hva som er riktige og gode grep videre.

I samarbeid med KS

Deltakere:

  • Janne Dugstad, USN
  • Sudhir Sharma, Drammen kommune
  • Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet
  • Kristin Standal, KS

Moderator: Kristin Standal, KS