Kunstig intelligens i helse

Tema: Utnyttelse av helsedata – tekstlig dokumentasjon.
Pasientsikkerhet,
Planlegging,
Språkteknologi.

Talere:

  • TBA

8. november 2023 11:45 - 12:45 Orange-box
  • Norsk