Hvor raskt kan digitalt helsekort for gravide realiseres?

Hvordan kan man akselerere innføringen av et landsdekkende digitalt helsekort for gravide? Og hva bør et slikt «kort» innebære?

I dag finnes det ingen landsdekkende løsning for for digitalt helsekort for gravide, mens andre land har lyktes med innføring for flere år siden.

  • Hvordan fungerer løsningen i Finland? Er det mer enn «et kort på skjermen»?
  • Hvordan går implementeringen gjennom Helseplattformen i Midt-Norge?
  • Hva skal til for å få en nasjonal løsning? Og ikke minst, hvor fort kan det egentlig gå?
  • I statsbudsjettet har Regjeringen foreslått 26 millioner kroner til et slikt initiativ. Får vi en landsdekkende løsning av det?

Deltakere:
Lilly Marit Angermo, Omda
Johanna Elo, Omda
Julia Németh, HelsaMi
Mona Stedenfeldt, Helseplattformen

Moderator: Synnøve Farstad, Norsk Helsenett