Digital transformasjon – hva kjennetegner kommuner som lykkes med velferdsteknologi?

Etter lang erfaring med flere hundre kommunekunder i Norge og utlandet har Sensio sett tydelige mønstre på hva som skal til for å lykkes med velferdsteknologi. Hvilke utfordringer står vi som samfunn og bransje overfor, og enda viktigere – hvordan lykkes vi med å løse disse, uavhengig av hvilken leverandør og hvilke produkter kommunen benytter? Hint – det holder ikke å installere noen sensorer og tro at jobben er gjort.

Stavanger kommune er en foregangskommune innenfor innføring av velferdsteknologi og har kommet langt i utarbeidelsen av strategi og faktisk implementering. På veien har de gjort seg flere praktiske erfaringer som de vil dele fra scenen.

Norwegian Smart Care Lab er et internasjonalt testsenter for velferdsteknologi. De vet bedre enn de fleste hvilke behov norske kommuner har innenfor velferdsteknologi, hva kommuner bør tenke på når de tar i bruk velferdsteknologi og hvilke gevinster kommunen kan oppnå.

Dette og mer får du høre om i denne sesjonen – vi sees!

I samarbeid med Sensio

Deltakere:

  • Torbjørn Aamodt, Sensio
  • Marit Hagland, Leder Norwegian Smart Care Lab
  • Kristine Skjøthaug, Stavanger kommune
  • Ruben Hakin, Stavanger kommune

Moderator: Anita Das, PwC