Helse Sør-Øst: Hvordan øke endringstakten?

Det er behov for raskere digital tjenesteutvikling i langt større omfang enn i dag. Sykehuspartner tilrettelegger nå for dette gjennom å tilgjengeliggjøre verktøy, fasilitere samarbeid mellom de som har behov og de som kan løse behovene, og etablere nye forretningsmodeller.

Sesjonen oppdateres fortløpende.

Sesjon i samarbeid med Sykehuspartner og Helse Sør-Øst.

Talere:

  • TBA

7. november 2023 14:45 - 15:45 Pink-box (Rom D2)
  • Norsk