10 ganger raskere med åpen innovasjon i Helse Sør-Øst

Det er behov for raskere digital tjenesteutvikling i langt større omfang enn i dag. Sykehuspartner og Health2B tilrettelegger nå for dette gjennom å tilgjengeliggjøre utviklingsverktøy og gjenbrukbare digitale komponenter, fasilitere samarbeid mellom de som har behov og de som kan løse behovene, og å teste og etablere nye forretningsmodeller.

Sesjonen fokuserer på hvordan hver enkelt aktør kan bidra til «10 ganger raskere med åpen innovasjon» gjennom offentlig-privat samarbeid.

Sesjon i samarbeid med Sykehuspartner og Health2B

Agenda:

  • Introduksjon v/Hans Gallis
  • Gnist Verksted i Health2B, v/Trygve Restan, Cornelia Mender og Geir Ove Karlsson
  • Panel: Healt2B og partnere v/Elen Høeg, Christian Skattum, Ole-Jørgen Tallaksrud, Christian Falkenberg-Jensen og Hans Gallis
  • Avslutning v/Hans Gallis