Robotiserte prosesser

Mye arbeid i helsesektor er manuelt. Hvordan kan vi frigjøre ressurser til å jobbe med å levere helsetjenester i stedet for å gjøre tunge administrative jobber?


Verdiskapning og prioritering

v/Kjell-Åge Tingstad, Hemit

Helsearbeidere bruker mye tid på manuelle IT-oppgaver hver eneste dag. Med robotisert prosessautomatisering (RPA) kan vi overføre mye av det tidkrevende og kjedelige rutinearbeidet til roboter. På knappe to år har teamet i Hemit HF levert 18 robotiserte prosessautomatiseringer til Helse Midt-Norge. Totalt har dette gitt innsparte arbeidstimer tilsvarende 64 årsverk for helsearbeidere. Dette er en gevinst som helseforetakene kan ta ut i form av redusert bemanningsbehov, men som også bidrar til en bedre arbeidshverdag for helsearbeidere.


TBA


TBA

8. november 2023 10:30 - 11:30 Pink-box (Rom D2)