Pasientens legemiddelliste – en liste å stole på

Regjeringen foreslår gjennom statsbudsjettet å styrke satsningen på pasientens legemiddelliste (PLL) de neste årene. Det er gledelige nyheter for arbeidet som pågår i Helse Vest og Bergen, og som snart skal i gang i Helse Nord.

Pasientens legemiddelliste er en felles, digital oversikt over alle legemidlene en pasient bruker. Hensikten med listen er å få ned tiden helsepersonell bruker på å innhente legemiddelopplysninger og redusere sannsynligheten for legemiddelfeil. I Bergen kan fastlege Regin Hjertholm melde at det nå bare tar 30 sekunder å oppdatere pasientens legemiddelliste. Før tok det opp mot 50 minutter. På Haraldsplass Diakonale sykehus bruker snart samtlige leger PLL. I Bergen kommune rapporteres det om at to sykehjem er i gang.

Digitalisering av legemiddelområdet kan ikke løses av den enkelte aktør alene, men må løses gjennom samarbeid og koordinering. Hvilke erfaringer har vi vunnet så langt i år, og hvordan lykkes vi med videre innføring når PLL-toget snart ruller videre i nord?

Denne sesjonen er i samarbeid med Direktoratet for e-helse.

Innledere:

  • Kristin Brekke, Bergen kommune
  • Regin Hjertholm, fastlege Eidsvåg legekontor
  • Heidi Johansen, Helse Nord
  • Representant for sykehus i Bergen
  • Rune Røren, Direktoratet for e-helse

Moderator: Eirik Nikolai Arnesen, Legeforeningen