Helselogistikk i Helse Sør-Øst

Enklere hverdag for helsepersonell

Helse Sør-Øst satser stort på bygging av nye sykehus. Dette gir en unik mulighet til å innføre ny teknologi og nye arbeidsprosesser som gjør hverdagen enklere for helsepersonell. En av de viktigste satsningene er løsningen vi kaller helselogistikk. Løsningen inneholder funksjonalitet som gjør logistikk og kommunikasjon i sykehusene enklere for pasienter og helsepersonell. For eksempel kan pasienten selv sjekke inn når de ankommer sykehuset og de kan også betale på egen mobiltelefon. Helsepersonell vil få en mer mobil hverdag og dermed kunne motta informasjon og gjøre en rekke oppgaver på mobiltelefon.


Teknologistrategi og satsing på helselogistikk

v/ Ole Johan Kvan, Helse Sør-Øst RHF


Helselogistikk og teknologiske muligheter

v/ Johan Folkunger, DNV Imatis


Helselogistikk og teknologiske muligheter

v/ Jens Sand Andersen, Ascom


Nytt sykehus og ny teknologi

v/ Robert Nystuen, Vestre Viken HF


Erfaringer med nytt sykehus og ny teknologi

v/ Guro Lerkerød, Sykehuset Østfold

 

Moderator: Eldrid Schei, Konik