Hvordan bruker man kunstig intelligens?

NSE har siden 2021 samarbeidet med Vestre Viken (VV), og følgeforsker på innføringen av Kunstig Intelligens innen radiologi. Forskningsprosjektet søker å identifisere muligheter og utfordringer som oppstår når KI skal tas i bruk i klinisk praksis.

I denne sesjonen deles de nyeste funnene fra forskning, diskutere viktige temaer innenfor radiologi og kunstig intelligens, og presentere erfaringer  – utfordringer og muligheter – som har oppstått fra anskaffelse til implementering med tanke på hva er veien videre for resten av helse-Norge?


v/Stephan Romijn, innovation manager at the radiology department of the LUMC


v/Gro-Hilde Severinsen, seniorforsker, NSE


v/Helga Brøgger, Principal researcher, DNV