Brukerinvolvering i utviklingen av systemer i helsesektoren

Det inviteres til en spennende samtale med fokus på viktigheten av brukervennlige systemer i helsesektoren, og hvordan man kan arbeide for å sette sluttbrukeren i fokus, enten det er helsepersonell eller pasient.

Denne sesjonen er i samarbeid med Accenture.


Gunnhild Orten, Accenture, innleder med å snakke om viktigheten av brukerinvolvering i utviklingen av systemer og inkluderer erfaringer fra ulike prosjekter.

Thorleif Jansen, Helseplattformen, tar for seg arbeidet som gjøres av fastlege-teamet for å tilpasse løsningen til brukerens behov og ønsker.

Julia Nemeth, HelsaMi, snakker om hvordan de hele veien har gjort en stor jobb med å involvere brukere og hvilke frukter dette har båret.


Samskapingsarena – brukerinvolvering

v/Anne-Lise Baardsgaard, Tietoevry

Det er viktig at brukerfokus løftes og synliggjøres, og EHIN er en arena hvor aktuelle aktører for en samskapingsarena deltar, og kan få samme budskap.

I lys av at Helseplattformen kritiseres for manglende brukerinvolvering, og med erfaring fra EPJ-løftet, vil foredragsholder få fram viktigheten av en samskapingsarena med fokus på brukerinvolvering. Flere utredninger i direktoratet for e-helse peker på behovet for en samskapingsarena der brukere, leverandørindustrien og myndighetene deltar, ala EPJ-løftet som virkemiddel. Foredragsholder vil formidle erfaringer, barrierer og suksessfaktorer.

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, EHiN