Psykisk helse

Psykisk helse i frontlinjen: digitale behandlingstilbud, utfordringer og innovasjonsvilje.

(Mer info kommer senere)

7. november 2023 09:00 - 10:00 Red-box (Rom D6)
  • Norsk