DigiUng: Utvikling + teknologi = bedre ungdomshelse

Hva tenker statsråd Ingvild Kjerkol, Mariann Hornnes (direktør Direktoratet for e-helse) og Frode Danielsen (direktør Digitaliseringsdirektoratet) om hvordan vi sammen kan løse utfordringer helsevesenet står i, til det beste for unge?

DigiUng-samarbeidet har bygd et digitalt økosystem der over 70 offentlige, private og frivillige aktører samarbeider om å tilby ungdom informasjon, tjenester og hjelp på ett sted, uavhengig av sektor, gjennom Ung.no. Dette er en uvurderlig ressurs for unge i alderen 13 til 20 år. Hver eneste dag besøker over 60 000 ungdommer tjenesten.

I dag er DigiUng en innovasjonsmotor som har vunnet Bedre stat-prisen og Digitaliseringsprisen. Hvordan kom vi hit? Og hva nå?

I denne sesjonen deler vi erfaringer om samarbeidet med private leverandører og kommunal sektor, og hvordan vi sammen løser utfordringer som ett enkelt prosjekt ikke kan løse alene. 

Vi får spennende samtaler der vi utforsker hva som skal til for at innovasjon blomstrer videre i møte med ny teknologi, nye aktører og faste strukturer.

DigiUng utfordrer paneldeltakerne rundt:

  • Hvordan kan vi utvikle innovasjonskraft og beholde fleksibilitet i en varig driftsstruktur?
  • Hvordan kan teknologi som KI bidra til bedre tjenester med færre ressurser?
  • Finansiering, drift og videreutvikling på tvers av sektorer

Moderator: Adélie Dorseuil, prosjektleder for DigiUng