Robotiserte prosesser

Mye arbeid i helsesektoren gjøres manuelt. Hvordan kan vi frigjøre ressurser til å jobbe med å levere helsetjenester i stedet for å gjøre tunge administrative jobber?


Verdiskapning og prioritering

v/Kjell-Åge Tingstad, Hemit

Helsearbeidere bruker mye tid på manuelle IT-oppgaver hver eneste dag. Med robotisert prosessautomatisering (RPA) kan vi overføre mye av det tidkrevende og kjedelige rutinearbeidet til roboter. På knappe to år har teamet i Hemit HF levert 18 robotiserte prosessautomatiseringer til Helse Midt-Norge. Totalt har dette gitt innsparte arbeidstimer tilsvarende 64 årsverk for helsearbeidere. Dette er en gevinst som helseforetakene kan ta ut i form av redusert bemanningsbehov, men som også bidrar til en bedre arbeidshverdag for helsearbeidere.


Hvordan kan ressurskrisen i helsetjenesten løses? En sjekkliste for å ta i bruk nye verktøy på legevakt og fastlegekontor

v/Anastacia Simonchik, Visiba Care

For å etablere en bærekraftig helsetjeneste hvor helsepersonell ressursene brukes riktig og effektivt må dialogen med helsetjenesten skje raskt, enkelt, og trygt for pasient og innbygger.

Automatisert anamnese og triage kan være et avgjørende steg på veien mot å gjøre innbyggerne mer delaktig i egen helse og samtidig gi helsepersonell en trygg og transparent medisinsk beslutningsstøtte i forkant av møtet med innbyggeren.

I denne sesjonen ser vi på hvordan bruken av en løsning for automatisert anamnese og triage fungerer i praksis. Samtidig kommer vi med noen anbefalinger om hva helsetjenesten bør tenke på når slike verktøy skal anskaffes.


Anvendt AI til sundhed 

v/Ulrik Juul Rokkedal Therkildsen, Humanbytes

Inspiration og perspektiver omkring anvendt AI til sundhed, baseret på mere end 10 konkrete use-cases for øjeblikkelig værdiskabelse, for patienter, sundhedsøkonomien og mere lighed i sundhed. Og hvorfor myter, barriere og misforståelser forhindre hurtigere skalering.


Moderator: Elisabeth Aas, Norsk helsenett