KI, maskinlæring og implementering i lærende helsesystemer

Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring muliggjør utvikling innen presisjonsmedisinske kliniske studier. Denne sesjonen tar sikte på å gå nærmere inn på hvordan lærende helsesystem og implementering av ny teknologi skaper muligheter også for blant annet utvikling innen medisin.


Transforming Clinical Trials: Harnessing the power of AI and Machine Learning

v/ Maria Mastrangelopoulou, CoremineVitae

Clinical trials are fundamental in advancing medical research, yet they demand substantial investments of time, capital, and resources to reach completion. In this presentation, we will embark on an insightful journey to explore the impact of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) in revolutionising this essential process. We will explore AI’s opportunities to enhance the design of clinical trials and address the root causes of unsuccessful trials. Furthermore, the presentation will illuminate AI integration’s challenges, including ethical considerations.


 Fra «prat» til bruk. Innføring og skalering av KI i norsk helsetjeneste.

v/ Mari S. Kannelønning, OsloMet

Presentasjonen tar for seg åtte konkrete punkter som kan bidra til bærekraftig innføring og skalering av KI til beslutningsstøtte i diagnostikk og pasientbehandling i den norske helsetjenesten. Punktene er basert på over tre års forskning av initiativer og prosjekter som har involvert interessenter fra både offentlig og privat sektor, med mål om å få til en realisering av KI i helsetjenesten.


Reisen mot et Lærende Helsesystem (LHS) for Persontilpasset Medisin

v/ Amelie Marseille, Vitae Evidence

Digital samhandling, forklarbar kunstig intelligens, og distribuert klinisk beslutningsstøtte – for raskere innføring av innovative presisjonsbehandlinger for hver pasient.

Vi ser på hvordan teknologi og innovasjon kan omforme levering og mottak av helsehjelp, samtidig som vi sikrer at alle får tilgang til en etisk, rettferdig og persontilpasset behandling. Dette initiativet handler om å utvikle pålitelig eHelse som støtter samarbeid mellom helsepersonell, pasienter og forskere for å oppnå best mulige pasientutfall, samtidig som vi optimaliserer bruken av ressurser på tvers av helsesektoren. La oss utforske hvorfor, hva, og hvordan fra et eHelse-ingeniørperspektiv.

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, EHiN