Hva skal til for å realisere de helt store gevinstene fra velferdsteknologi?

I samarbeid med Tellu

Nøkkelpersoner fra både offentlig og privat side deler 10 konkrete gevinster, etter 18 måneders tett innovasjonssamarbeid med kommuner og sykehus i Agder fylkeskommune.

Skal vi realisere store gevinster fra velferdsteknologi, må ulike løsninger spille sammen i ett økosystem – slik at helsepersonell får en langt enklere og mindre stressende hverdag.

I innovasjonspartnerskap med Agder har Tellu videreutviklet TelluCare, nettopp for dette. Og på EHIN forteller de hva 18 måneders innovasjon sammen med kommuner og sykehus i en hel landsdel gir av nye muligheter.

Deltakere:

  • Lars Bakke, Tellu
  • Riche Vestby, Leverandørutviklingsprogrammet
  • Marit Svindland, Innovasjonspartnerskap Velferdsteknologi i Agder.
  • Rune Wilhelmsen, Tellu
  • Ståle Moe, Tellu

Moderator: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret