Innovasjon for teknologidrevet inkludering

Verden blir stadig mer teknologidrevet og digitalisert. Hvordan skal vi som samfunn sikre at innovasjon og utvikling også tar høyde for å være inkluderende? Hvordan skal vi i fremtiden best mulig forebygge digitalt utenforskap og ensomhet?
I denne sesjonen setter vi søkelys på et inkluderende digitalisert samfunn med god psykisk og fysisk helse for alle.

Inkluderende videokonsultasjoner

v/Kristin S. Fuglerud, Forskningsinstituttet Norsk Regnesentral (NR)

Presentasjon av resultater fra et prosjekt ledet av Sunnaas Sykehus HF og samarbeidspartnere, der vi har utviklet en veiviser for mer inkluderende videokonsultasjoner. Målet er å gjøre tilbudet enklere å bruke og mer tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, funksjonsnivå og digitale forkunnskaper. Prosjektet har også sett på utfordringer fra behandlernes ståsted.


Pårørenderollen på Helsenorge

v/Camilla Stolp, Norsk Helsenett

Gjennom historien om kollegaen Pia og hennes mor Solveig belyser Camilla Stolp pårørenderollen, representasjon på Helsenorge og digitalt utenforståendeskap.


Bryte barrierer: tilgjengelige digitale helsetjenester – for alle

v/Øyvind Grimsgaard, Youwell

I en stadig mer teknologidrevet og digitalisert verden er det fortsatt en stor andel sårbare pasienter som faller utenfor. Hvordan kan vi sikre at innovasjon og utvikling også prioriterer inkludering? Hvordan sikrer man at digitale helsetjenester er tilgjengelige og brukervennlige for alle?
Youwell presenterer utviklingsmetoder for å inkludere brukerne i alle stadier av prosessen for å kunne tilpasse teknologi og tjenester i tråd med dette. Vi vil se på eksempler på digital inkludering, samt identifisere faktorer som kan virke ekskluderende for pasientgrupper som barn og unge, eldre, og personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Kan vi skape tilgjengelige helsetjenester for alle?

Moderator: Charlotte Borge-Andersen, PancreasKreftNettverk