Innovasjon for teknologidrevet inkludering

Verden blir stadig mer teknologidrevet og digitalisert. Hvordan skal vi som samfunn sikre at innovasjon og utvikling også tar høyde for å være inkluderende? Hvordan skal vi i fremtiden best mulig forebygge digitalt utenforskap og ensomhet?
I denne sesjonen setter vi søkelys på et inkluderende digitalisert samfunn med god psykisk og fysisk helse for alle.

7. november 2023 16:00 - 17:00 Red-box (Rom D6)
  • Norsk