Leve med Kreft

I møte med den økende kreftbyrden og ambisjonene i nasjonale kreftstrategier som «Leve med Kreft» og EUs Cancer Mission, har teknologisk innovasjon blitt vår sterkeste allierte. Denne sesjonen tar sikte på å gjennom persontilpassede behandlingsmetoder, avansert diagnostikk og datadeling, utforske hvordan teknologi kan bidra til å forvandle vår tilnærming til kreftomsorg.

«Leve med kreft» Nasjonal kreftstrategi (2018-2022) https://www.regjeringen.no/contentassets/266bf1eec38940888a589ec86d79da20/regjeringens_kreftstrategi_180418.pdf

Les kommentaren til Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler politikk og samfunn i EHiN her: https://ehin.no/artikler/kreft-som-et-samfunnsoppdrag/
Moderator: Arild Kristensen, Leder for Norwegian Smart Care Cluster

8. november 2023 09:00 - 10:00 Red-box (Rom D6)