Sammenligner Nordisk velferdstek

Bli med på denne sesjonen som tar sikte på å måle implementeringsraten av velferdsteknologi i de nordiske landene.

I denne sesjonen vil vi presentere vårt arbeid med sammenligninger mellom Norge og Sverige, og vi vil gi et innblikk i våre planer for å inkludere Finland i vårt prosjekt. Vi vil diskutere metoder, utfordringer og potensielle løsninger knyttet til å måle implementeringsrate av velferdsteknologi i ulike nordiske kontekster.

Bli med oss for å utforske hvordan velferdsteknologi påvirker nordiske samfunn og hva vi kan lære av sammenligningene mellom disse tre landene.

v/Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet & Bengt Andersson, Welfare Technology at Nordic Welfare Centre