Elektronisk medisineringsstøtte – En lavthengende frukt innen velferdsteknologi

Medisineringsstøtte kan kanskje høres ut som gammelt nytt for mange, det har tross alt vært en sterk anbefaling fra Helsedirektoratet om implementering siden 2015. Allikevel viser ferske tall fra SSB sin statistikkbank for sykehjem, hjemmetjenester og andre omsorgstjenester at kun 165 av 365 kommuner hadde startet implementeringen av elektronisk medisineringsstøtte sju år senere, i 2022. (SSB Statistikkbanken, 2022).

Dette foredraget vil belyse utfordringene og mulighetene knyttet til medisineringsstøtte og velferdsteknologi i norske kommuner, og gi et innblikk i hvordan vi kan jobbe sammen for å akselerere implementeringen, og skape bedre omsorgstjenester for fremtiden.


Innledning til elektronisk medisineringsstøtte

v/Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet


Elektronisk medisineringsstøtte i Helseplattformen

v/Janne Kutchera Sund, Helseplattformen

Elektronisk medisineringsstøtte for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenestene med Helseplattformen


Brukerutvelgelse medisindispenser – vurdering fra forvaltningsenheten

v/Elin Ingeborg Sletvold Gabrielsen, Bærum kommune

Setter søkelys på hvordan tildeling og forvaltning i Bærum kommune gjør brukerutvelgelser når helsetjenester er en knapphetsressurs.

 

Moderator: Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet