Sikkerhet på regionsnivå – et eksempel

Helse Nord har de siste tre årene etablert et nytt tjenesteområde innen Identitets- og tilgangsstyring, men reisen startet allerede i 2015/2016 på bakgrunn av en rapport fra Riksrevisjonen. Helse Nord bestemte seg etter den for å satse stort på sikkerhet gjennom et program som heter Helhetlig Informasjonssikkerhet.


Helhetlig Informasjonssikkerhet i Helse Nord

v/Ashraf Mohamed, Helse Nord IKT & v/Vegard Skaret, Helse Nord IKT


Sikkerheit rundt Medisinsk Utstyr i Helse Vest etter Riksrevisjonen

v/Svein Medås, Helse Bergen

Presentasjon av kva som har skjedd i Helse Vest etter at riksrevisjonens var på besøk. Ansvarslinjer for drift er det eit avgløymt område? Innføring av NSM grunnprinsippa. Oppfølging av sikkerheitsmeldingar. Testing av nye verktøy for å få kontroll på nettverksoppkopla utstyr. Eldre Operativsystem, kan ikkje oppgraderast,  forskjellige lovverk i konflikt.

Moderator: Thomas Mandelid, Norsk helsenett

Se sesjonen her: EHiN 2023 (tappin.live)

Guide: Hvordan ser du EHiN 2023 i etterkant? – EHiN