Nye kompetansebehov i helsesektorens digitaliseringsprosesser

Hvilke kompetansebehov oppstår lokalt når helsetjenestene digitaliseres og teknologibruken intensiveres? Hva betyr dette for organisasjonene og for ansatte? Denne sesjonen presenterer nyere forskning om temaet, deriblant funn fra et pågående prosjekt der forskere fra UiO samarbeider med Oslo kommune.


Behovet for digital kompetanse i helsesektoren

v/professor Margunn Aanestad, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk


Kompetansebehov knyttet til innføring og bruk av velferdsteknologi: Hvilke nye kompetanser kan ivaretas og dekkes av eksisterende oppgavefordeling, og hva krever det av nye funksjoner?

v/ professor Monika Nerland og førsteamanuensis & Mervi Hasu, UiO, Institutt for pedagogikk

Hvilken kompetanse kreves av helseorganisasjoner i en digitaliseringsprosess?


Helsepersonell som med-designere i IT-utvikling: Utfordringer og muligheter når systemer bygges lokalt

v/ førsteamanuensis Miria Grisot, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk & Margunn Aanestad, professor, Universitetet i Agder

Vi har sett at store og toppstyrte IT-prosjekter kan være problematiske. I Oslo Kommune har man valgt en alternativ tilnærming, hvor man bygger mye lokalt. I slike prosesser er sluttbrukere sentrale deltakere. Dette krever imidlertid også nye kompetanser fra deltakere og ledere. I forskningsprosjektet CORPUS har vi fulgt utviklingen av ELISE-plattformen i Oslo kommune og vil belyse hvilke muligheter og utfordringer dette gir for helsepersonell som er involvert i prosessen.


Kommentar til innleggene

v/ Harald Sundt-Ohlsen, Oslo kommune, Helseetaten

 

Moderator: Margunn Aanestad