Felles språk

Dette er en sesjon som handler om felles språk og terminologi, hvor vi setter fokus på å utforske viktigheten av å etablere en felles forståelse og terminologi innen helseinformatikk og e-helse. Å dele et felles språk er avgjørende for effektiv kommunikasjon og samarbeid innen helsesektoren. Vi vil se på hvordan dette kan forbedre pasientbehandling, kvaliteten på helseopplysninger og beslutningsprosesser, og vi vil diskutere de nyeste trendene innen terminologiske tjenester, inkludert bruken av internasjonale standarder som SNOMED CT og ICD-10. La oss sammen oppdage hvordan et felles språk kan styrke samarbeidet og interoperabiliteten i helsevesenet.


Roller og ansvar for Felles språk – hva gjør vi, hva gjør dere?

v/Trine Angelskår, Direktoratet for e-helse

I vår har Programkodeverk og Terminologi (PKT) utviklet retningslinjer for effektiv styring av Felles språk som krever samarbeid med sektoren. PKT har sammen med programstyret og sektorrepresentanter utarbeidet en modell for ansvarsfordeling og nasjonal og lokal håndtering. Presentasjonen vil tydeliggjøre ansvarsfordelingen og støtten fra Direktoratet for e-helse.


Fellesspråk i Helse-Midt: SNOMED CT, språk og strukturerte data 

v/Mona Stedenfeldt, Helseplattformen

I Helseplattformen vil helsedata gå på kryss og tvers. Vi trenger derfor et felles maskinlesbart språk for å kunne dele disse opplysningene.


Klinisk beslutningsstøtte innenfor legemiddelområdet

v/ Bente Cecilie By Jansen, Felleskatalogen & Eirik Hafver Rønjum, Conteir

Beslutningsstøtte direkte i fagsystemene klinikerne bruker er nødvendig, både for å øke kvaliteten og å spare tid. I dette innlegget viser vi deg hvordan relevant legemiddelinformasjon fra autoritative kilder, bivirkningsanalyse og behandlingsvalg kan vises når resepten skrives. Innlegget vil både vise deg mulighetene som ligger i klinisk beslutningsstøtte, og gi deg konkrete og praktiske råd for en vellykket implementering basert på standardisert terminologi som SNOMED CT og informasjonsmodeller som FHIR.

Moderator: Line A. Sæle, Folkehelseinstituttet