Helserett – juridiske utfordringer ved bruk av helsedata og KI

Tilgjengeliggjøring av data via ulike digitale systemer fremmer en del juridiske spørsmål, rettigheter og personvern, både for innbyggere og helsepersonell. Denne sesjonen belyser noen av disse.


Monitorering og bruk av aktivitetsdata i journalsystemer

v/ Aadel Heilemann og Mari Garborg Hanto, Den norske legeforening

Flere av dagens journalsystemer har funksjonalitet for innsamling av omfattende data om ansattes bruk av systemene. Diskusjoner pågår lokalt i ulike helseforetak, men vi trenger en offentlig debatt om hvordan denne typen aktivitetsdata skal brukes og for hvilke formål.


Helserett – Foreldres rett til innsyn i helseopplysninger om barn

v/Helle D. Haugseter, helsejurist i Tietoevry

Det er viktig at helsepersonell har kompetanse til å gjøre gode skjønnsmessige vurderinger av om foreldre skal få innsyn i barns opplysninger eller ikke. Ulike journalsystemer/andre systemer kan hjelpe helsepersonell til å gjøre disse vurderingene riktig eller de kan mer oppleves som «feller» for helsetjenestens håndtering.

Digitaliseringen i helsetjenesten må skje innenfor gjeldende helserettslige krav. Dette er et slikt krav som gjør det komplekst å utvikle programvare.


Hvem har ansvaret når menneske og kunstig intelligens samarbeider?

v/Siri-Linn Schmidt Fotland, NORCE 

Moderator: Eirik Nikolai Arnesen, Den norske legeforening

 

Se sesjonen her: EHiN 2023 (tappin.live)

Guide: Hvordan ser du EHiN 2023 i etterkant? – EHiN