PLL og legemidler

En sesjon med fokus på håndtering av legemidler.


Helsepersonells erfaringer med å få tilgang til korrekt legemiddelinformasjon.

v/Bo Wang, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Hensikten med studien var å kartlegge leger og sykepleieres erfaring med hvordan tilgang til legemiddelinformasjon fungerer innenfor dagens digitale systemer, samt identifisere opplevde hindringer.


Pasientens legemiddelliste i Norden

v/Anette Vik Jøsendal, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Pasientens legemiddelliste er under utprøving i Norge, og lignende systemer er implementert eller holder på å implementeres i Danmark, Finland og Sverige. Det er store likheter mellom landene når det gjelder digital informasjonshåndtering rundt legemidler, men det er også noen forskjeller mellom systemene. I denne presentasjonen vil vi sammenligne disse fire systemene for deling av legemiddelinformasjon i helsetjenesten, samt dele erfaringer fra bruk og implementering av disse.

PLL i praksis

v/Kathinka Svane, Norsk helsenett

Prosjektet pasientens legemiddelliste (PLL) har et helsefaglig fokus. Arbeidet er spesielt knyttet til helsepersonells arbeidsprosesser og behov ved legemiddelbehandling. En bredt sammensatt nasjonal gruppe har drøftet medisinskfaglige og praktiske problemstillinger knyttet til innføring av PLL. I dette innlegget vil det presenteres hvordan arbeidsgruppen sammen har etablert og dokumentert en innledende klinisk konsensus og anbefaling om praktisk bruk av PLL, kalt PLL i praksis, som i disse dager er ute på høring.

Moderator: Jo Cranner, Norsk Sykepleierforbund

 

Se sesjonen her: EHiN 2023 (tappin.live)

Guide: Hvordan ser du EHiN 2023 i etterkant? – EHiN