Sammenligninger av nordisk velferdsteknologi

Bli med på denne sesjonen som tar sikte på å måle implementeringsraten av velferdsteknologi i de nordiske landene.

Nordic Welfare Center

v/Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet & Bengt Andersson, Welfare Technology at Nordic Welfare Centre

Nordic Welfare Center vil presentere sitt arbeid med sammenligninger mellom Norge og Sverige, og de vil gi et innblikk i sine planer for å inkludere Finland i sitt prosjekt. De vil diskutere metoder, utfordringer og potensielle løsninger knyttet til å måle implementeringsrate av velferdsteknologi i ulike nordiske kontekster.

Bli med for å utforske hvordan velferdsteknologi påvirker nordiske samfunn og hva vi kan lære av sammenligningene mellom disse tre landene.


Experiences of a national programme to support well-being, ageing and care at home with age technologies – the KATI programme

v/Heidi Anttila, Finnish Institute for Health and Welfare (THL)

A national programme in Finland promoted the use of technology to support older people in home care during 2020–2023, where seven health and social services regions carried out altogether 80 pilots or deployments of technologies and renewed service models. Now new tools to support implementation of technologies, as well as evaluation results of impacts of the various technologies on home care workers and their work processes, and the end users are available. 

 

Se sesjonen her: EHiN 2023 (tappin.live)

Guide: Hvordan ser du EHiN 2023 i etterkant? – EHiN