Integrasjon mot felles pasientjournal: responssentre og akuttmedisin

Interkommunale responssentre samarbeider for å levere rask og pålitelig respons på nødsituasjoner og trygghetsalarmer. Integrering med ulike teknologiske løsninger har blitt avgjørende for å forbedre omsorgen og tryggheten for samfunnene vi betjener. Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge er først ute i Norge med integrasjon mot felles pasientjournal fra både primær – og spesialisthelsetjenesten. Dette vil føre til en bedre tjeneste og samhandling i pasientforløpet.


Digitale nattilsyn utført av et eksternt responssenter

v/Frode Røste, Gjøvik kommune & Ida Sund Walsøe,  HT Safe

For å møte fremtidens behov i kommunen tok Gjøvik kommune initiativ til å se på nye måter å utføre tjenester på. Sammen med responssenteret HT Safe, Hepro AS og Easymeeting har de utviklet en ny tjeneste med digitale nattilsyn utført av et eksternt responssenter. Kom og hør Frode og Ida fortelle om konseptet, hvorfor de så behovet og gevinster for tjenestemottakere, ansatte og kommunen.


Værnes Respons, responssenter med fokus på integrasjoner

v/Solrunn Hårstad, Værnesregionen 

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid med 17 kommuner, der alt skal kun skrives en gang. Det vil si at det er integrasjoner mellom de ulike teknologiene i tjenesteforløpet. Den nyeste integrasjonen som vi har deltatt på utviklingen av er integrasjonen mellom Helseplattformen og responssentret. Kom å hør hvordan vi har jobbet frem de ulike integrasjonene.


Akuttmedisin og tilgang til opplysninger fra pasientjournal

v/Steinar Bakk, St. Olavs hospital & Vetle Skatvoldsmyr, St. Olavs hospital

Ambulansetjenesten i Midt-Norge var først ut med tilgang til opplysninger direkte fra pasientjournal inklusiv legemiddeloversikt i både primær- og spesialisthelsetjeneste. Dette innebærer en betydelig forbedret beslutningsstøtte som får direkte effekt for både pasienter og helsetjenestene. Akuttmedisinsk personell kan umiddelbart vurdere pasienten ut fra sykehistorie og legemiddeloversikt, slik at pasienten får raskere hjelp på riktig behandlingsnivå. Det medfører økt pasientsikkerhet, færre samtidighetskonflikter og økt kapasitet i tjenesten.

Moderator: Sturle J. Monstad, M.Phil/sykepleier

 

Se sesjonen her: EHiN 2023 (tappin.live)

Guide: Hvordan ser du EHiN 2023 i etterkant? – EHiN