Workshop: Brukernær utvikling med høy endringstakt i Helse Sør-Øst

Workshop med Sykehuspartner.

Ønsker du å delta og engasjere deg i hvordan helseforetak, akademia og helseindustrien sammen kan skape brukernær utvikling med høy endringstakt i Helse Sør-Øst?

Workshopen er en fortsettelse av sesjonen «Helse Sør-Øst: Hvordan øke endringstakten?» 7. november kl 14:45. (Les mer om sesjonen knyttet til workshoppen) og vil fokusere på hvordan vi konkret kommer i gang med samarbeid og samskaping.

Workshopen vil ledes av Helse Sør-Øst RHF og Sykeshuspartner med representanter fra helseforetak, fagsystemleverandør, startup og akademia.

8. november 2023 10:30 - 11:30 Rom A6
  • Norsk