Workshop: Gnist Verksted – «Fast track» for innovasjonsprosjekter

Workshop med Sykehuspartner og Health2B.

Denne workshopen er en oppfølging av sesjonen «10 ganger raskere med åpen innovasjon i Helse Sør-Øst» som finner sted 7. november kl 14:45. (Les mer om sesjonen her)

Gnist Verksted er et initiativ som har som mål å fange opp viktige behov og utfordringer, teste hvilke ideer som har livets rett og gi råd om neste steg for innovasjonsprosjekter i Helse Sør-Øst.

Ved at tverrfaglige produktteam kan jobbe fokusert, dedikert og intensivt i kortere perioder ønsker vi utforske muligheter og gi anbefalinger til hvordan prosjektene kan lykkes best mulig.

Om du jobber med et innovasjonsprosjekt i et helseforetak eller kommune, er leverandør eller en start-up, kan du bidra med verdifulle innspill til hvordan vi kan øke farten i prosjektet ditt.

Du er også velkommen dersom du bare er nysgjerrig på hva Gnist Verksted er og kan bidra med for å øke endringstakten i HSØ.

Workshopen ledes av Sykehuspartner GNIST og Health2B ved Bouvet.