Fra utredning til handling

I arbeidet med å bedre kommunens journaler vil utprøvinger av tjenester for informasjonsdeling være et viktig første steg for bedre samhandling. Kommuner er klare til å gå i gang med utprøvinger i samarbeid med Norsk helsenett. Parallelt jobbes det med å videreutvikle felles rammer og anbefalinger for kommunenes journalanskaffelser. Hva betyr arbeidet for kommuner og spesialisthelsetjenesten, og hvilke rammer, forutsetninger og premisser må være på plass for at vi skal gå fra vellykkede utprøvinger til nasjonal skalering?

Fra utredning til handling – hvordan arbeider vi for å realisere et felles journalløft og hvilke forutsetninger må være på plass for at vi skal lykkes? 
  • Odd Martin Solem, Norsk Helsenett
  • Terje Wistner, KS
  • Geir Bjørnar Aga, Bærum kommune
  • Lucie Aunan, Direktoratet for e-helse
  • Kari Anne Dehli, Norway Health Tech

Moderator: Synnøve Farstad, NHN