Hvordan flytte sikkerhet fra serverrommet til lederbordet?

I denne sesjonen forsøker vi å bygge bro mellom en av våre fremste sikkerhetsrådgivere, Pål Kvam, og vår unge etiske hacker Daniel Christensen.

Daniel vil snakke om hva hackere og andre som vil oss vondt faktisk er i stand til å gjøre, og Pål vil adressere de strategiske grepene som man må ta for å være sikker utover det å bare sette opp standard sikkerhet med brannmurer og to-faktor med mer. Sesjonen knytter sikkerhetstanken til at det også er et HR-ansvar å beskytte de ansatte. Men også legge til rette for sikkerhet som ikke blir en «blocker» for videre utvikling i helsesektoren.

8. november 2023 09:00 - 10:00 Orange-box
  • Norsk