Hvordan flytte sikkerhet fra serverrommet til lederbordet?

Daniel Christensen hacket Telenor, meldte fra, og fikk tilbud om jobb. Vi trenger et tett samarbeid i Norge for å holde de virkelige kriminelle utenfor våre datasystemer.

Man må knytte sikkerhetstanken over til at det også er et HR-ansvar for å beskytte de ansatte. Men man må også legge til rette for at sikkerhet ikke blir en «blocker» for videre utvikling i helsesektoren.

I denne sejsonen vil vi sette fokus på sikkerhet som en lederoppgave.


Etisk hacking – vi må bygge bro mellom miljøene

v/Per Øyvind Haakonsen, Telenor og Daniel Christensen, etisk hacker og Telenor

Møt Telenors unge etiske hacker Daniel Christensen som ble ansatt i Telenor etter å ha hacket selskapet i samtale med sikkerhetsrådgiver Per Øyvind Haagensen. Daniel vil snakke om hva hackere og andre som vil oss vondt faktisk er i stand til å gjøre, og vil komme med flere eksempler. Sesjonen knytter sikkerhetstanken til at det også er et HR-ansvar å beskytte de ansatte. Men også legge til rette for sikkerhet som ikke blir en «blocker» for videre utvikling i helsesektoren.

Les også: Daniel (20) hacket Telenor


Endringsledelse for økt informasjonssikkerhet

v/Morten Haugen, Norsk Helsenett

For å lykkes med digitalisering, samtidig som man tilpasser seg et stadig skiftende trusselbilde, er norske virksomheter nødt til å bli gode på endring. Gamle, utdaterte og sårbare systemer må byttes ut med moderne teknologi. Tilhørende arbeidsprosesser må tilpasses for å sikre at systemer og tjenester anvendes og forvaltes på riktig måte. Sist, men ikke minst, er det viktig at ansattes kompetanse og bevissthet på informasjonssikkerhet holder tritt med utviklingen.
For å lykkes med dette arbeidet vil endring og endringsledelse være en suksessfaktor. Endringsprosesser kan være krevende og kompliserte, og det er ikke alltid slik at endringsprosesser blir møtt med åpne armer fra ansatte. I denne presentasjonen vil jeg komme med konkrete forslag og eksempler på hvordan man bruker god endringsledelse i endringsprosesser for økt informasjonssikkerhet.


Når alt blir svart – hva da?

v/Ivar Olav Sunnset leder for e-helse i Østre Toten kommune

I kjølvannet av hacking angrepet, samtidig med pandemien, som rammet Østre Toten, oppstår naturlig nok spørsmålet: Hva skjedde deretter?

Moderator: Thomas Mandelid, Norsk Helsenett