Aadel Heilemann

Seksjonssjef / Advokat Jus, Legeforeningen

Aadel Heilemann er seksjonssjef/advokat, Jus og arbeidslivsavdelingen i Legeforeningen, hvor blant annet helserett, personvern og e-helse/IKT ligger under hennes ansvarsområder, i tillegg til forhandlingsvirksomhet og utvikling av rammebetingelser for leger. Hun er cand.jur. ved UiO fra høsten 2000.