Amelie Marseille

helseIT-ingeniør, Vitae Evidence

Amelie Marseille er helse-IT-ingeniør med 15 års erfaring innen e-helsebransjen. Gjennom årene har hun hatt ledende stillinger innen programvareutvikling og produktutvikling, både i etablerte e-helseorganisasjoner og innovative oppstartsselskaper.

Hennes bakgrunn gir henne bred forståelse for muligheter og utfordringer knyttet til helse- og teknologiintegrasjon i nasjonale og regionale infrastrukturer, med fokus på verdibasert helse, innovative finansieringsmodeller og nye pasientløp. I dag er Amelie CPTO (Chief Product and Technology Officer) hos Vitae Evidence.

Hun leder utviklingen av en nettbasert og CE-merket klinisk beslutningsstøtteplattform. Målet er å tilby den mest effektive måten å evaluere evidens og finne tilpassede behandlingsalternativer basert på hver pasients molekylære profil, medisinske historie og preferanser. MEng. Health IT Polytech Grenoble, France & MSc. Bioinformatics Cranfield University, UK oppnådd i 2006.