Anders Tunold-Hanssen

Prosjektleder, Nordic Interoperability Project

Anders Tunold-Hanssen er for tiden prosjektleder for Nordic Interoperability Project, et bransjeinitiert «bottom up»-initiativ for å skape grenseoverskridende pasientmobilitet i Norden, og sette i gang nødvendig dialog og diskusjon for å identifisere og bygge ned barrierene som hindrer dette fra å være en realitet i dag.

Tunold-Hanssen har enn 15 års erfaring som konsulent og markedsføringsansvarlig for leie, med arbeid for en bred variasjon av ulike selskaper og kunder, hovedsakelig innenfor detaljhandelen og helse-IT i Norden – med hovedfokus på markedsundersøkelser, utvikling og gjennomføring av merkevarestrategier og innovasjonsprosesser.