Andrea Solnes Miltenburg

MD PHD, UiO
Andrea Solnes Miltenburg er lege i spesialisering innen kvinnehelse og obstetrikk på Akershus Universitetssykehus og førsteamanuensis i Global Helse på avdeling for Samfunnsmedisin og Global Helse. Hun har legeutdanning fra VU Universitet i Amsterdam, Nederland 2012, og fullførte PhD om kvalitet i mødrehelsetjeneste i Tanzania i 2019. Andrea fikk innovasjonsmidler fra HSØ til et pilotprosjekt om hjemmebarsel i 2021, i samarbeid med Nannestad kommune og AHUS. Ved hjemreise etter fødsel fikk familien oppfølging av et ´hjemmeteam´ i kombinasjon med digital oppfølging via en DIGNIO app. Prosjektet er nå avsluttet og på grunn av gode resultater planlegges dette videreført i flere kommuner i et forskningsprosjekt. I tillegg er Andrea prosjektleder på et NFR finansiert prosjekt i Tanzania som har fokus på forebygging av alvorlig komplikasjoner relatert til svangerskapshypertensjon.