Andreas Moan

Prosjektdirektør, Helse Sør-Øst RHF

Andreas Moan er lege og tidligere forskningsdirektør på Ullevål sykehus. Han har arbeidet i legemiddelindustrien og i Helse- og omsorgsdepartementet, og er nå prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF med ansvar for regional utviklingsplan og tjenesteinnovasjon.