Andreas Petersen

psykologspesialist, Sykehuset i Vestfold

Andreas Petersen er psykologspesialist og spesialrådgiver ved Sykehuset i Vestfold. Han har i en årrekke jobbet med veiledet internettbehandling, både som behandler og som teamleder. De siste årene har han vært delaktig i implementering av veiledet internettbehandling i Helse Sør Øst. For tiden jobber Andreas med utvikling av nye nettbaserte og veiledede behandlingsprogrammer ved Sykehuset i Vestfold.