Andreas Stensvold

avdelingssjef kreft, Sykehuset Østfold

Andreas Stensvold har vært avdelingssjef ved kreftavdelingen i Sykehuset Østfold siden opprettelsen i 2014. Han har sin grunnutdannelse fra universitetet i Umeå, Sverige. Før han kom til Østfold var han seksjonsleder innen uroonkologi ved Oslo Universitetssykehus. Andreas jobbet før dette 10 år ved Radiumhospitalet som kreftlege, og tok medisinsk doktorgrad i 2012. Han har ledet Norsk onkologisk forening (kreftlegenes forening) i flere år. Han er kjent som en tydelig stemme for pasientene i den offentlige helsedebatten, og var en av pådriverne for å få på plass pakkeforløpene for kreft i 2014.