Anette Lill Ursfjord

kundeansvarlig, Norsk Helsenett

Anette Lill Ursfjord er kundeansvarlig i Norsk Helsenett, har en master i sosialantropologi fra NTNU, og har et stort engasjement for hvordan vi kan skape en mer bærekraftig helsetjeneste. Hun har 10 års erfaring med kundeoppfølging og rådgivning, hvorav de siste åtte fra it-bransjen.

Interessen for digitalisering av helsesektoren startet i 2015, da hun i Capgemini hadde ansvar for å svare ut ressursbehov i it- og digitaliseringsprosjekter innen helse. I 2021 ble hun ansatt i Norsk helsenett SF som kundeansvarlig for kommunene. Hun inngår i dag i «team kommune», som har som formål å legge til rette for at kommunene tar i bruk de nasjonale e-helseløsningene, og får verdi av disse.