Anette Vik Jøsendal

forsker, Norwegian Centre for E-health Research

Anette Vik Jøsendal er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Bergen, 2012, og har også en Bachelor i helseledelse og helseøkonomi fra Universitetet i Oslo. Tidligere arbeidet hun i Apotek 1 som farmasøytisk rådgiver og som systemansvarlig for deres dataprogram for håndtering av multidosepakkede legemidler.

Hun forsvarte sin doktorgrad i 2022 med tittelen «Multidose drug dispensing in home care services – Impact of a shared medication list on medication safety”. Hun jobber nå som forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.