Anita Das

Anita Das er direktør i PwC Norge og førsteamanuensis ved det medisinske fakultet ved NTNU
Moderator
Anita Das jobber i PwC. Der jobber hun i hovedsak med prosjekt-og prosessledelse av tjenesteinnovasjonsprosjekt innen helse, der digitale løsninger og velferdsteknologi gjerne er sentrale deler av disse. Anita jobber også med leder-og kompetanseutviklingsprogram for å kunne understøtte digitaliserings- endringsprosessene og organisasjonsutviklingsprosessene som er påkrevd for å kunne hente ut ønskede gevinster og nytteverdier når man skal utvikle bærekraftige helse-og omsorgstjenester.
Anita Das har en PhD i brukersentrert design av ehelseløsninger fra NTNU. Hun jobbet tidligere som forskningsleder og seniorforsker i SINTEF Digital, avdeling helse. Hun har de siste årene undervist i helseinformatikk ved NTNU, og veileder studenter på master-og PhD-nivå.