Anita Vatland

daglig leder, Pårørendealliansen

Anita Vatland er daglig leder og en av grunnleggerne for Pårørendealliansen, en  paraplyorganisasjon med 38 medlemsorganisasjoner og 800 000 medlemmer eller ansatte tilknyttet seg, som arbeider for bedre vilkår for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper. Vatland har lang erfaring fra arbeid med helsesektoren og bakgrunn som siviløkonom.