Anne Bøgh Fangel

User Experience Manager, Omilon

Anne Bøgh Fangel er User Experience Manager i Omilon, og leder virksomhetens arbeide med brukerinvolvering. Hun har bakgrunn fra tech innovation og har mer enn 20 års erfaring med brukersentrert utvikling og organisatorisk implementering av ny teknologi.

En erfaring hun bringer aktivt med i arbeidet er å sikre en ansvarlig utvikling av nye AI -løsninger. Anne er nylig utpekt som medlem av Nordic Ethical AI Expert Group under Nordic Innovation og er med på å sikre et brukerorientert perspektiv i The National Advisory Panel for Danish Data Science Academy og The National Advisory Board for The Pioneer Centre for Artificial Intelligence.