Anne Fossum

prosjektleder, OUS

Anne Fossum har vært prosjektleder for innføringen av DIPS Arena hos OUS, og har jobbet som sykepleier i klinikk i over 20 år. Ni år på AHUS og de siste 12 på OUS. Hun var også med på innføringen av DIPS Classic i OUS i 2014, og behandlingsplan 2015.