Anne Gerd Granås

Professor, Farmasøytisk institutt, UIO

Anne Gerd Granås er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og Professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø. Ved E-helseforskning har hun tatt aktivt del i etablering av nettverk og webinarer om “Digitalisering av legemiddelhåndtering”. Hun er Fulbright alumni og ble i 2019 tildelt utmerkelsen «Årets farmasøyt».

Hun forsker på pasientsikkerhet ved legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, samt folks forståelse av legemidler. Hun har spesielt sett på effekten av tverrfaglige legemiddelgjennomganger, polyfarmasi og uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre, og har oversatt forskrivningsverktøyene “STOPP/START 2” og “STOPPFrail 2”. Anne Gerd leder flere forskningsprosjekt innen apotekfarmasi, klinisk farmasi og sykehusfarmasi, med spesiell fokus på pasientsikkerhet og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten. Feil og avvik, samt digitalisering av legemiddelhåndtering, vil ha spesiell fokus de kommende årene.