Anne-Lise Baardsgaard

prosjektleder, Tietoevry

Anne-Lise Baardsgaard er Lead project manager i Tietoevry Care Consulting, med kjernekompetanse på EPJ og samskaping.

Anne-Lise er teknolog med en master i Helseinformatikk fra NTNU. Hun har jobbet med softwareutvikling i Kongsberg Defence & Aerospace, produktutvikling av EPJ-systemet System X for Hove Medical Systems, og som seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse, hvor hun bl.a har ledet EPJ-løftet for fysio- og manuellterapeuter. Anne-Lise har et sterkt engasjement for brukerinvolvering, og verdien av å samle alle aktører i en samskapingsarena.