Anton Åhrén

Assisterende divisjonsdirektør, divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF

Anton Åhrén er psykologspesialist, har en rekke videreutdanninger innenfor psykoterapi og har komplettert dette med en master i ledelse ved BI. Han er blant annet veileder i kognitiv atferdsterapi og har arbeidet med optimalisering av pasientforløp. Anton har hatt flere ulike lederstillinger ved Sykehuset Innlandet før han i 2019 tiltrådte stillingen som assisterende divisjonsdirektør.