Arild Kristensen

Leder, Norwegian Smart Care Cluster

Arild Kristensen er leder for Norwegian Smart Care Cluster – en ArenaPro klynge for helse og velferdsteknologi i det nasjonale klyngeprogrammet. Han har hatt denne posisjonen siden oppstarten i 2014.

Arild leder også helsevertikalen i Validé og innehar flere styreverv. Han er utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University, Edinburgh, med lang erfaring som leder, selger, entreprenør og konsulent i selskapene IBM, Datus, iSolutions, Metier og Eskaler.