Ashraf Mohamed

prosjektleder, Helse Nord IKT

Mohammed Ashraf har over 30 år lang og allsidig erfaring fra helsesektor, offentlig forvaltning, bank/finans, telekom, olje/offshore og transport. Han har ledet og styrt mange store og komplekse prosjekter og programmer innenfor områder som informasjons- og kommunikasjonsteknologi, digitalisering og organisasjonsendring.

Ashraf er utdannet innen informatikk ved Universitetet i Oslo og har en mastergrad fra BI. I tillegg har han videreutdannet seg innen cybersikkerhet ved Harvard University.

Han har vært prosjektleder for implementering av PAM i Helse Nord i regi av programmet «Helhetlig Informasjonssikkerhet». I foredraget vil vi komme inn på praktiske erfaringer fra prosjektgjennomføring av PAM i Helse Nord.