Bjørn Atle Bjørnbeth

Administrerende direktør, Oslo universitetssykehus (OUS)

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth (født 1962) er kirurgdr.med. og administrerende direktør for Oslo universitetssykehus.

Bjørnbeth studerte medisin ved Universität zu Köln og Universitetet i Oslo fra 1984 til 1991. Han ble dr.med. ved Universitetet i Oslo i 2000 innen fagområdet leverfysiologi. Han var avdelingsoverlege ved Gastrokirurgisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus/Oslo universitetssykehus fra 2008 til 2010, deretter avdelingsoverlege ved Gastro- og barnekirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus fra 2010 til 2014, og seksjonsoverlege ved seksjonen for lever- og bukspyttkjertelkirurgi samme sted fra 2014 til 2020. Han tilrådte som direktør ved OUS i 2020.

Bjørnbeth er særlig opptatt av hvordan områdene ledelse, kvalitet og arbeidsmiljø påvirker hverandre og sammen kan bidra til bedre behandling, forskning og utdanning i spesialisthelsetjenesten.