Bo Wang

Rådgiver Digitale helsetjenester, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Bo Wang er rådgiver ved avdelingen Digitale helsetjenester, NSE, siden august 2022. Hun er utdannet lege (2019) med en mastergrad i folkehelse (2021) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Wang har vært aktivt involvert i vitenskapelige prosjekter siden masterstudiet. Hun har forsket på global mental helse (i lav- og mellominntektsland), kapasitetsbygging og innovasjon, helsefremming og e-helseintervensjoner.

Wang er dyktig innen dataanalyse, prosjektkoordinering, vitenskapelig skriving og kommunikasjon, samt forelesninger. Hun driver først og fremst kvantitativ forskning, men også kvalitativ. På Nasjonalt senter for e-helseforskning forsker hun på brukernes erfaring med innsyn i journal, pasientens legemiddelliste og digital divide mellom sårbare grupper.