Cornelia Mender

seniorrådgiver, Sykehuspartner HF

Cornelia Mender jobber som seniorrådgiver i Sykehuspartner HF. Det siste halvannet året har hun jobbet med å tilrettelegge for digital tjenesteutvikling i Helse Sør-Øst gjennom etableringen av GNIST​.

Cornelia har lang erfaring med innovasjon, utvikling og kommersialisering av nye produkter og teknologi fra globale high-tech selskaper som GE Healthcare, Kongsberg Gruppen, og Telenor. Hun har ledet to oppstartsselskaper, også innenfor helseteknologi. Cornelia brenner for entreprenørskap og samspillet mellom mennesker og teknologi. Cornelia har vært styremedlem i Norway Health Tech og sittet i programstyret i Norges Forskningsråd for innovasjonsprosjekter (BIA). Cornelia er opptatt av kontinuerlig læring og tar for tiden en executive MBA på BI Norwegian Business School med spesialisering innenfor entreprenørskap og bærekraft.